doing nothing

आजकाल पढाई धेरै हुँदैन । ईन्टरनेट चलायो, घुम्यो, जोत्यो, सुत्यो ।
शुभश दाई पनि काठमाडौं जानु हुन्छ कि त नुर्सिङ कलेज म पढौनु हुन्छ । तर धरान म न बस्ने रे ।
२ फोरुम को moderator, xaviersको अनि parikramaको ।टाईम पास हुँदै छ ।

Comments

Popular posts from this blog

HIV/AIDS: FAQ

Innocent but Positive

हिन्दु धर्ममा प्रयोग हुने मन्त्रहरु: Commonly used mantras in Nepali culture