Posts

Showing posts from June, 2012

मेरो गाउँ ज्यामिरे / Mero Gaun Jyamire

Image
"मेरो गाउँ ज्यामिरे, जमुनीको छोरो म, काले भन्छन् मलाई, तर मान्छे गोरो म। सबै पढ्न गएछन्, जान्ने सुन्ने भएछन्, म त अझै गोठमा, छैन हाँसो ओठमा। किन किन मन यो, दुखे दुखे जस्तो छ, यो ज्यामिरे गाउँमा, कुरो मात्र सस्तो छ। मेरो गाउँ ज्यामिरे, जमुनीको छोरो म, काले भन्छन् मलाई, तर मान्छे गोरो म। सबै भन्छन् मलाई, स्कुल किन नगा'को, कसैले नि बुझेनन्, कापी कलम नभा'को। मेरो सानो गोठ नै, मेरो सानो स्कुल, गोबरको अक्षर, पढ्न लेख्न मुस्किल।" mero gaun jyamire, jamuni ko choro ma, kale bhanchan malai, tara manche goro ma. sabai padhna gayechan, janne sunne bhayechan, ma ta ajhai gothma, chainaa haso oothma. kina kina mana yo, dukhe dukhe jasto cha, yo jyamire gaun ma kuro matra sasto cha. mero gaun jyamire, jamuni ko choro ma, kale bhanchan malai, tara manche goro ma. sabai bhancha malai, school kina na gako, kasai le ni bujhenan, kapi kalam na bhako. mero sano goth nai, mero sano schoola, gobarko akshyara, padhna lekhna muskila. मैले  यो गीत  पहिलो पटक के